Hvorfor sandstøpingÅrsaken til at jeg finner sandstøping så fascinerende er at teknikken åpner opp for en uendelig variasjon i dannelsen av ornamenter.

 

Teknikken gir ingen muligheter til korrigering underveis i prosessen.

 

Dette medfører at jeg hele tiden må ta raske avgjørelser og jobbe mer intuitivt.

 

Først når formen er helt befridd for sand, helt på slutten av prosessen, kan jeg kritisk bedømme resultatet.

 

Jeg blir overrasket hver gang.

 

På mange måter kan jeg karakterisere sandstøpeprosessen som selvdrivende fordi jeg allerede, når jeg er halvveis ferdig med et objekt, har  klart for meg hva jeg vil tilføre, eller forandre, ved støpingen av neste objekt